Yhteystiedot

Katriina Kauranen, laillistettu puheterapeutti
Esankatu 24
40700 Jyväskyä

puhelinnumero 0445213475
kkauranen15@gmail.com

Y-tunnus 2543548-1

VASTAANOTTOAJAT

Sopimuksen mukaan.

Tarjoan myös ilta- ja viikonloppuaikoja.

Yritän mahdollisuuksien mukaan tuoda puheterapian mahdollisimman lähelle sitä tarvitsevaa ihmistä.

LAADUSTA ON KYSYMYS.

Parlevuu Oy on yritys, joka tuottaa puheterapiapalveluita.   Tavoitteena on tuottaa palveluja, jotka auttavat kuntoutujaa aktiivisesti osallistumaan omaan kuntoutukseen ja näin yhdessä puheterapeutin asiantuntemuksen kanssa parantaa kuntoutujan toimintakykyä. Toimintafilosofiana on taata hyvää puheterapiapalvelua sitä tarvitseville asuinpaikasta ja vammasta/sairaudesta riippumatta. Yritys on Kelan hyväksymä kuntouttaja, joka noudattaa Kelan avoterapiastandardin määräyksiä.   Kuntoutujan ja hänen lähihenkilöiden kanssa laaditaan kuntoutussuunnitelma .  Kuntoutussuunnitelmaa tarkistetaan terapian kuluessa ja sitä voidaan muuttaa yhdessä kuntoutujan kanssa tilanteen niin vaatiessa.   Kuntoutuksessa kunnioitetaan kuntoutujan itsemääräämisoikeutta, yksityisyyttä ja vakaumusta.  Kuntoutujaa koskevilla tiedoilla on lain määräämä tietosuoja.  Kuntoutukseen osallistuvalla henkilökunnalla on ehdoton vaitiolovelvollisuus .   Toiminnan laatua arvioidaan ITE menetelmän ja asiakaspalautteiden kanssa.  Terapian aikana toteutetaan jatkuvaa laadun arviointia kirjaamalla terapian kulku ja arvioimalla sitä.  Poikkeamat laadussa kirjataan ja niihin puututaan.  Tavoitteena on kuntoutujan kannalta mahdollisimman korkealaatuinen terapiatyö.   Kuntoutukseen osallistuva henkilöstö on asianmukaisesti koulutettua ja heidän koulutustaan pidetään yllä koko ajan.     Parlevuu Oy:n toiminta ja toimitilat ovat Aluehallintoviranomaisen tarkastamia.

VUONNA 2014 OLEN KÄYNYT KIIFYS OY:N JÄRJESTÄMÄN PITKÄN LAATUKOULUTUKSEN.

Laatukoulutuksen tuloksena olen tehnyt Laatukäsikirjan, joka on kuntoutujille nähtävissä vastaanottotiloissa